Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 1. Tuloksen muodostuminen

  Tekninen palvelu 2010 Työvoiman vuokraus 2010 Matkatoimistot 2010
1000 euroa 1000 euroa 1000 euroa
TULOKSEN MUODOSTUMINEN      
Liikevaihto 4 041 636 1 363 438 1 489 615
Liiketoiminnan muut tuotot 1) 99 525 16 867 16 692
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ 4 141 162 1 380 305 1 506 307
Aine- ja tarvikekäyttö –609 052 –23 032 –574 797
Ulkopuoliset palvelut –521 819 –126 762 –561 606
Palkat ja henkilösivukulut yhteensä –1 743 309 –1 014 189 –147 605
Laskennallinen palkkakorjaus –109 316 –6 387 –10 349
Liiketoiminnan muut kulut 2) –842 667 –139 790 –173 722
Valmistevarastojen lisäys/vähennys –23 248 –111 –469
KÄYTTÖKATE 291 751 70 034 37 757
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä –108 373 –16 132 –17 793
LIIKETULOS 183 378 53 902 19 964
Rahoitustuotot 177 920 6 336 13 537
Rahoituskulut –136 666 –30 353 –6 062
Verot –96 513 –12 049 –7 798
NETTOTULOS 128 119 17 836 19 641
Satunnaiset tuotot 127 206 42 972 14 333
Satunnaiset kulut –99 593 –40 418 –4 637
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja fuusiovoitot 38 262 267 5 188
Käyttöomaisuuden myyntitappiot ja fuusiotappiot –4 209 –175 –708
KOKONAISTULOS 189 785 20 482 33 816
Tilinpäätössiirrot yhteensä 3 628 1 223 –395
Laskennallinen palkkakorjaus (palautus) 109 316 6 387 10 349
TILIKAUDEN TULOS 302 735 28 091 43 771

Lähde: Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilasto 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 09 1734 3668, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 22.2.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5360. 2010, Liitetaulukko 1. Tuloksen muodostuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/patipa/2010/patipa_2010_2012-02-22_tau_001_fi.html

Jaa