Tabellbilaga 10. Familjer efter familjetyp och antalet hemmaboende barn under 18 år 31.12.2018

Familjetyp Antalet barn under 18 år
Totalt 1 2 3 4 5 -
Familjetyp
totalt
561 965 239 248 219 788 74 105 18 263 10 561
Äkta makar
och barn
324 592 113 575 137 623 51 582 13 090 8 722
Registrerat
partnerskap
285 131 119 33 1 1
Sambor
med barn
110 648 54 307 42 305 11 006 2 311 719
Mor med
barn
108 112 59 039 34 867 10 488 2 657 1 061
Far med
barn
18 328 12 196 4 874 996 204 58
Relativ
fördelning
%
100,0 42,6 39,1 13,2 3,2 1,9
Äkta
makar
och barn
%
100,0 35,0 42,4 15,9 4,0 2,7
Registrerat
partnerskap
%
100,0 46,0 41,8 11,6 0,4 0,4
Sambor
med barn
%
100,0 49,1 38,2 9,9 2,1 0,6
Mor
med
barn
%
100,0 54,6 32,3 9,7 2,5 1,0
Far
med
barn
%
100,0 66,5 26,6 5,4 1,1 0,3

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 31.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. årsöversikt 2018, Tabellbilaga 10. Familjer efter familjetyp och antalet hemmaboende barn under 18 år 31.12.2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2018/02/perh_2018_02_2020-01-31_tau_010_sv.html