Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2020, toukokuu

Julkaistu: 16.6.2004

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4,4 prosenttia tammi-maaliskuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä 4,4 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Liikevaihto kasvoi lähes saman verran eli 4,3 vuoden 2003 viimeisellä neljänneksellä. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja, ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.

Päätoimialoista kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihto kasvoi vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä ripeimmin eli 6,4 prosenttia vuotta aiemmasta. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto suureni 2,5 prosenttia. Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palvelut kasvoi 2,2 prosenttia sekä muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelujen toimiala 3,9 prosenttia.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
4-6/2003 7-9/2003 10-12/2003 1-3/2004
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 1,5 4,1 4,3 4,4
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 0,9 0,9 1,9 2,5
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 2,2 5,3 4,9 6,4
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
0,6 2,5 3,6 2,2
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
2,9 5,3 5,6 3,9
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lehdistötiedote

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2004, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Virtanen (09) 1734 2702, ulla.virtanen@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 16.6.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. maaliskuu 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2004/03/plv_2004_03_2004-06-16_tie_001.html