Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2020, huhtikuu

Julkaistu: 14.9.2004

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia huhti-kesäkuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 huhti-kesäkuussa 4,3 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä maaliskuuhun päättyneellä 3 kuukauden ajanjaksolla liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja, ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.

Päätoimialoista majoitus- ja ravitsemistoiminnassa jatkunut liikevaihdon tasainen kasvu pysähtyi huhti-kesäkuussa. Nyt kasvu oli 0,1 prosenttia vuodentakaisesta. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihto kasvoi 4,5 prosenttia vuotta aiemmasta. Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden sekä muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelujen liikevaihto kasvoi 4,8 prosenttia.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
7-9/2003 10-12/2003 1-3/2004 4-6/2004
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 4,2 4,3 4,6 4,3
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1,0 1,8 2,3 0,1
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 5,6 4,9 7,0 4,5
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
2,6 3,6 2,1 4,8
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
5,3 5,6 4,2 4,8
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lehdistötiedote

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2004, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen (09) 1734 2657, aki.niskanen@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 14.9.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. kesäkuu 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2004/06/plv_2004_06_2004-09-14_tie_001.html