Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, maj

Publicerad: 13.11.2009

Omsättningen inom servicenäringarna minskade med 7,1 procent under juni-augusti

Den totala omsättningen inom servicenäringarna minskade med 7,1 procent under juni-augusti år 2009 jämfört med motsvarande period året innan. Under den föregående tremånadersperioden, som tog slut i juli, var minskningen av omsättningen 7,8 procent från året innan. I slutet av referensperioden var omsättningen stigande inom fastighetsverksamhet samt inom kultur, nöje och fritid. Servicenäringarna innehåller inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Under juni-augusti minskade omsättningen inom transport och magasinering med 18,2 procent från året innan. Under referensperioden minskade omsättningen likaså med 3,3 procent inom hotell- och restaurangverksamhet, med 3,5 procent inom informations- och kommunikationsverksamhet, med 6,7 procent inom verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt med 2,3 procent inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster jämfört med motsvarande period året innan. Av servicenäringarna ökade fastighetsverksamheten mest. Under den aktuella perioden var dess omsättning 5,4 procent större än under motsvarande period året innan. Kultur, nöje och fritid hade en omsättningsökning på 3,1 procent under juni-augusti och annan serviceverksamhet en ökning på 1,8 procent från året innan.

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna, tremånaders medeltal och årsförändring för augusti, % (TOL 2008)


Tremånaders årsförändringar % Månadens
årsförändring
9-11/2008 12/2008-2/2009 3-5/2009 6-8/2009 8/2009
Servicenäringarna totalt (exkl. handel) 6,5 -1,8 -6,7 -7,1 -8,1
- Transport och magasinering 4,9 -8,2 -15,5 -18,2 -17,2
- Hotell- och restaurangverksamhet 5,4 -0,6 -3,1 -3,3 -2,9
- Informations- och kommunikationsverksamhet 5,7 0,0 -2,4 -3,5 -6,0
- Fastighetsverksamhet 5,8 7,2 5,5 5,4 5,3
- Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 9,9 -2,3 -7,8 -6,7 -6,4
- Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 8,5 0,7 -4,3 -2,3 -3,8
- Kultur, nöje och fritid 9,0 4,5 4,9 3,1 4,8
- Annan serviceverksamhet 6,8 2,5 1,5 1,8 -0,5
*) I tremånaders årsförändringen jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande
månader föregående år.

Källa: Omsättning inom servicenäringarna 2009, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 13.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. augusti 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2009/08/plv_2009_08_2009-11-13_tie_001_sv.html