Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, maj

Publicerad: 15.1.2010

Servicenäringarnas omsättning minskade med 9,1 procent under augusti-oktober

Den totala omsättningen inom servicenäringarna minskade med 9,1 procent under augusti-oktober år 2009 jämfört med motsvarande period året innan. Under den föregående tremånadersperioden, som tog slut i juli, var minskningen av omsättningen 8,4 procent från året innan. I slutet av referensperioden var omsättningen stigande inom fastighetsverksamhet samt inom kultur, nöje och fritid. Servicenäringarna innehåller inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Under augusti-oktober minskade omsättningen inom transport och magasinering med 17,6 procent från året innan. Under referensperioden minskade omsättningen med 4,8 procent inom hotell- och restaurangverksamhet, med 6,7 procent inom informations- och kommunikationsverksamhet, med 10,9 procent inom verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt med 6,4 procent inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster jämfört med motsvarande period året innan. Omsättningen inom annan serviceverksamhet vände också nedåt under referensperioden och var 0,9 procent mindre än under motsvarande tremånadersperiod år 2008. Av servicenäringarna var ökningen fortfarande störst inom fastighetsverksamhet. Under den aktuella perioden var dess omsättning 4,7 procent större än under motsvarande period året innan. Omsättningen inom kultur, nöje och fritid ökade med 4,0 procent under augusti-oktober jämfört med året innan.

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna, tremånaders medeltal och årsförändring för oktober, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar %1) Månadens
årsförändring
11/2008-1/2009 2-4/2009 5-7/2009 8-10/2009 10/2009
Servicenäringarna totalt (exkl. handel) 1,1 -5,3 -8,4 -9,1 -7,8
- Transport och magasinering -4,3 -13,8 -18,8 -17,6 -16,7
- Hotell- och restaurangverksamhet 2,4 -4,4 -3,4 -4,8 -5,5
- Informations- och kommunikationsverksamhet 2,6 -1,8 -4,1 -6,7 -4,9
- Fastighetsverksamhet 6,2 4,7 4,4 4,7 8,9
- Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1,7 -5,2 -9,1 -10,9 -11,3
- Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 3,2 -4,4 -3,3 -6,4 -6,2
- Kultur, nöje och fritid 9,1 3,5 2,1 4,0 4,4
- Annan serviceverksamhet 3,0 2,1 0,8 -0,9 -2,0
1)I tremånaders årsförändringen jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande
månader föregående år.

Säsongrensningsmodellerna har reviderats

I samband med beräkningen av omsättningsindexen för september har säsongrensningsmodellerna reviderats. Ändringarna inverkar på de säsongrensade serierna och på trendserierna, men inte på de ursprungliga och arbetsdagskorrigerade tidsserierna. De förändringsprocent som beräknats på basis av de ursprungliga serierna har preciserats bara något och orsaken har varit att källmaterialen har kompletterats. Närmare information om förändringarna i säsongrensningsmetoden: http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2009/tiedote_019_2009-12-08_sv.html.

Källa: Omsättning inom servicenäringarna 2009, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. oktober 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2009/10/plv_2009_10_2010-01-15_tie_001_sv.html