Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, december

Omsättning inom servicebranschen 2010, mars

2010
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer