Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 14.9.2010

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 6,4 procent under april-juni

Den gynnsamma utvecklingen inom servicenäringarna fortsatte under april–juni 2010, då den totala omsättningen ökade med 6,4 procent från motsvarande period året innan. Ett år tidigare sjönk omsättningen inom servicenäringarna med 8,2 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Förändring av omsättningen inom servicenäringarna på årsnivå under perioden 04–06/2010 och 04–06/2009, % (TOL 2008)

Förändring av omsättningen inom servicenäringarna på årsnivå under perioden 04–06/2010 och 04–06/2009, % (TOL 2008)

Företagen inom transport och magasinering fungerade som draglok för ökningen av omsättningen inom servicenäringarna. Dessa företags omsättning ökade med 10,9 procent från april–juni föregående år. Under årets andra kvartal visade omsättningen inom kultur, nöje och fritid samt verksamheten inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik en ökning på över sex procent. Inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster samt inom fastighetsverksamhet ökade företagens omsättning med drygt fem procent från året innan.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö (09) 1734 2674, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (232,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.06.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juni 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2010/06/plv_2010_06_2010-09-14_tie_001_sv.html