Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, augusti

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
11/09-01/10 02-04/2010 05-07/2010 08-10/2010 01-10/2010 10/2010
Övriga tjänster (HIJLMNRS) -6,0 0,4 6,5 8,3 4,3 8,2
Transport och magasinering (H) -9,4 1,8 12,2 12,6 7,6 11,0
Hotell- och restaurangverksamhet (I) -4,5 -0,3 4,5 6,9 3,0 7,0
Informations- och kommunicationsverksamhet (J) -4,3 -0,2 2,9 5,3 2,1 3,7
Fastighetsverksamhet (L) 0,3 0,4 4,5 5,2 3,4 6,8
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (M) -10,5 -4,7 5,5 7,8 1,7 9,2
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (N) -4,3 3,3 4,9 10,1 5,1 12,3
Kultur, nöje och fritid (R) 6,8 4,9 6,5 8,0 6,6 8,2
Annan serviceverksamhet (S) 3,0 0,4 0,4 5,1 1,5 7,9

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen (09) 1734 2639, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. oktober 2010, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2010/10/plv_2010_10_2011-01-14_tau_001_sv.html