Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, maj

Publicerad: 13.5.2011

Servicenäringarnas omsättning ökade med 9,4 procent under december-februari

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 9,4 procent under december-februari jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare sjönk omsättningen inom servicenäringarna med 4,1 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Ökningen av omsättningen inom servicenäringarna var snabbast inom företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster. Dessa företags omsättning ökade med 15 procent från föregående år. Omsättningen inom transport och magasinering och verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik visade också en ökning på över tio procent. Långsammast var ökningen inom annan serviceverksamhet och inom informations- och kommunikationsverksamhet.

Anvisningarna gällande försäljningsenkäten har förtydligats fr.o.m. början av år 2011 på så vis att omsättningsbegreppet i försäljningsenkäten huvud-sakligen är i enlighet med bokföringslagen. Ändringen i anvisningarna har dock ingen betydande inverkan på resultaten för omsättningsindexen. Mera information om förnyandet av anvisningarna finns under punkten Ändringar i denna statistik.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (230,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 13.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. februari 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2011/02/plv_2011_02_2011-05-13_tie_001_sv.html