Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 14.6.2011

Servicenäringarnas omsättning ökade med 8,9 procent under januari–mars

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 8,9 procent under januari-mars jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare sjönk omsättningen inom servicenäringarna med 1,4 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Ökningen av omsättningen inom servicenäringarna var snabbast inom företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster. Dessa företags omsättning ökade med 13,9 procent från föregående år. Omsättningen inom verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt inom transport och magasinering visade också en ökning på över elva procent. Långsammast var ökningen inom annan serviceverksamhet och inom informations- och kommunikationsverksamhet.

Anvisningarna gällande försäljningsenkäten har förtydligats fr.o.m. början av år 2011 på så vis att omsättningsbegreppet i försäljningsenkäten huvud-sakligen är i enlighet med bokföringslagen. Ändringen i anvisningarna har dock ingen betydande inverkan på resultaten för omsättningsindexen. Mera information om förnyandet av anvisningarna finns under punkten Ändringar i denna statistik.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen (09) 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (231,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. mars 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2011/03/plv_2011_03_2011-06-14_tie_001_sv.html