Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, augusti

Publicerad: 14.2.2012

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 6,5 procent under september-november

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 6,5 procent under september-november jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen inom servicenäringarna med 8,2 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Ökningen av omsättningen inom servicenäringarna var snabbast i företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster samt inom verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Omsättningen i företag inom dessa båda näringsgrenar ökade med cirka 10 procent från året innan. Långsammast var ökningen inom informations- och kommunikationsverksamhet samt inom annan serviceverksamhet.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 09 1734 2657, Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (225,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. november 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2011/11/plv_2011_11_2012-02-14_tie_001_sv.html