Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, maj

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Den senaste månadens årsförändring, %
02-04/2011 05-07/2011 08-10/2011 11/2011-01/2012 01/2012
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 8,2 7,3 6,8 6,2 6,4
H Transport och magasinering 10,8 8,6 4,9 5,9 5,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 8,0 9,0 6,7 6,9 7,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 5,4 5,1 5,3 3,5 6,7
L=68 Fastighetsverksamhet 5,9 3,7 6,5 6,0 8,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 8,7 7,9 9,3 10,3 14,7
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 11,7 11,2 10,3 6,3 6,6
R Kultur, nöje och fritid 5,3 3,5 10,8 4,3 0,3
S Annan serviceverksamhet 2,0 3,9 5,3 5,2 8,9

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 09 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. januari 2012, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2012/01/plv_2012_01_2012-04-13_tau_001_sv.html