Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, augusti

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
08-10/2011 11/11-01/12 02-04/2012 05-07/2012 01-07/2012 07/2012
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 7,0 5,9 4,3 4,4 4,4 4,4
H Transport och magasinering 4,8 5,5 4,8 3,2 3,9 3,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 7,0 6,5 6,0 3,4 4,8 1,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 5,6 3,6 2,5 1,8 2,7 2,8
L=68 Fastighetsverksamhet 6,9 6,0 7,2 8,3 7,6 8,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 9,3 8,9 7,1 6,2 7,1 7,3
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 10,5 5,9 7,7 5,8 6,4 8,7
R Kultur, nöje och fritid 11,7 4,5 3,1 5,5 3,7 7,7
S Annan serviceverksamhet 6,5 4,4 1,9 1,0 1,8 3,9

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juli 2012, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2012/07/plv_2012_07_2012-10-12_tau_001_sv.html