Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, augusti

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
05-07/2012 08-10/2012 11/12-01/13 02-04/2013 01-04/2013 04/2013
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 3,9 3,5 2,3 0,7 1,6 5,8
H Transport och magasinering 3,3 3,8 1,4 -1,2 0,0 3,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 2,8 3,4 2,3 0,7 0,8 3,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 1,5 1,2 3,2 1,3 2,9 6,2
L=68 Fastighetsverksamhet 6,6 7,1 5,1 5,3 5,6 8,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 6,1 4,8 0,7 0,9 0,9 10,4
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 5,8 3,8 2,5 -0,9 0,1 3,0
R Kultur, nöje och fritid 5,5 1,4 2,1 4,6 5,5 9,5
S Annan serviceverksamhet 1,7 0,8 1,7 1,0 2,4 6,4

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. april 2013, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2013/04/plv_2013_04_2013-07-12_tau_001_sv.html