Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, augusti

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
08-10/2012 11/12-01/13 02-04/2013 05-07/2013 01-07/2013 07/2013
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 3,4 2,2 0,3 1,3 1,3 3,1
H Transport och magasinering 3,8 1,6 -1,3 -1,2 -0,5 0,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 3,4 2,3 -0,3 2,1 1,0 2,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 0,8 2,8 0,5 2,8 2,5 5,7
L=68 Fastighetsverksamhet 7,0 5,0 5,0 5,3 5,3 5,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 4,7 0,9 0,8 3,0 1,8 10,5
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 3,6 2,5 -1,4 -1,2 -0,6 -1,1
R Kultur, nöje och fritid 1,4 2,2 4,5 2,9 4,3 -0,6
S Annan serviceverksamhet 0,6 1,4 -0,2 1,1 1,3 5,5

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juli 2013, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2013/07/plv_2013_07_2013-10-15_tau_001_sv.html