Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 12.1.2018

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under augusti-oktober med 6,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 6,7 procent under augusti-oktober jämfört med motsvarande period året innan. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster ökade kraftigast och steg till 11,6 procent. Den största näringsgrenen inom servicenäringarna, dvs. transport och magasinering, ökade sin omsättning med 7,5 procent. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik ökade också snabbare än genomsnittet. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Omsättningen inom servicebranschen övergår till att använda basåret 2015=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2018. Uppgifterna publiceras med det nya basåret för första gången i 12.4.2018.

Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i januari

I samband med denna statistikpublikation har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras för åren 2016–2017. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen. Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken Revideringar i denna statistik.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (291,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. oktober 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2017/10/plv_2017_10_2018-01-12_tie_001_sv.html