Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, maj

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2017 10-12/2017 01-03/2018 04-06/2018 01-06/2018 06/2018
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 6,2 6,1 4,1 5,7 5,0 6,1
H Transport och magasinering 6,7 6,9 4,9 5,6 5,3 4,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 5,6 7,5 3,9 6,4 5,2 5,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 4,1 3,4 1,2 2,4 1,8 4,2
L=68 Fastighetsverksamhet 5,1 5,1 5,5 7,0 6,3 7,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 7,6 6,3 5,2 7,6 6,5 7,5
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 9,5 9,8 8,7 9,3 9,0 7,5
R Kultur, nöje och fritid 5,1 5,5 -0,6 4,1 1,7 13,9
S Annan serviceverksamhet 0,8 3,1 0,8 2,6 1,7 -0,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juni 2018, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2018/06/plv_2018_06_2018-09-14_tau_001_sv.html