Den nya näringsgrensindelningen införs i omsättningsindexet för servicebranscher i april 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången till den nya näringsgrensindelningen finns på webbsidan TOL 2008. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Klassificeringen införs i omsättningsindexet för servicebranscher i april 2009 gällande uppgifterna för januari 2009. Samtidigt ändras de statistiska uppgifterna i databastjänsterna och samlingspublikationerna så att de följer TOL 2008. Uppgifter enligt TOL 2002 publiceras inte längre. På statistikens webbsidor och i databastjänsterna kommer de uppgifter som tidigare publicerats enligt TOL 2002 fortfarande att finnas tillgängliga. Basåret för statistiken byts ut i samband med näringsgrensrevideringen, det nya basåret är 2005.

Ändringar i näringsgrensindelningen för branscherna vid övergången till TOL 2008

I och med den nya näringsgrensindelningen publiceras i omsättningsindexet för servicebranscher nu åtta huvudgrupper istället för tidigare fyra.

Huvudgrupper som publicerats enligt näringsgrensindelningen TOL 2002:

Huvudgrupper som kommer att publiceras enligt näringsgrensindelningen TOL 2008:

Innehållet i huvudgrupperna i näringsgrensindelningen TOL 2008 ändras jämfört med huvudgrupperna i TOL 2002. Ett undantag är I Hotell- och restaurangverksamhet, som i praktiken motsvarar huvudgruppen H enligt TOL 2002.

Den nya huvudgruppen J Informations och kommunikationsverksamhet omfattar

Dessutom omfattar den nya huvudgruppen J Informations- och kommunikationsverksamhet

Mera information om hur revideringen av näringsgrensindelningen inverkar på omsättningsindexet för servicebranscher

Publiceringsnivåerna för omsättningsindexet för servicebranschen enligt TOL 2008 finns på ingångssidan till statistiken. Retroaktiva uppgifter fr.o.m. år 1995 publiceras av alla serier enligt den nya näringsgrensindelningen.

Inverkan av revideringen på de olika servicenäringsgrenarna tas också upp i fokusavsnittet av Branschöversikten 2/2008 (på finska).


Senast uppdaterad 26.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.12.2014].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/plv_2008-09-26_uut_001_sv.html.

Olet sivulla:

Förstasidan > Statistik > Tjänster > Omsättning inom servicebranschen > Den nya näringsgrensindelningen införs i omsättningsindexet för servicebranscher i april 2009

Statistik

Tjänster

Omsättning inom servicebranschen

Länk till rss-flöde

Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 029 551 1000 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter