Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Brott och tvångsmedel.

Tabellbilaga 5. Misstänkta för vissa brott och hela befolkningen efter statsskattepliktiga inkomster, 15 år och äldre

Brott Totalt 2) 1 –
1 999
2 000 –
4 999
5 000 –
9 999
10 000 –
19 999
20 000 –
39 999
40 000 –
79 999
80 000– Övriga
ALLA BROTT 1) Misstänkta 256 929 31 787 25 804 56 935 35 559 37 458 12 398 2 750 54 238
% 100,0 12,4 10,0 22,2 13,8 14,6 4,8 1,1 21,1
Stöldbrott Misstänkta 50 643 7 764 6 064 13 067 4 810 2 772 497 43 15 626
% 100,0 15,3 12,0 25,8 9,5 5,5 1,0 0,1 30,9
Rånbrott Misstänkta 1 341 304 166 287 103 63 5 0 413
% 100,0 22,7 12,4 21,4 7,7 4,7 0,4 0,0 30,8
Förskingringsbrott Misstänkta 1 480 111 92 269 317 354 110 31 196
% 100,0 7,5 6,2 18,2 21,4 23,9 7,4 2,1 13,2
Bedrägerier, betalningsmedels-
bedrägerier
Misstänkta 18 102 2 192 2 063 4 502 2 777 1 747 441 87 4 293
% 100,0 12,1 11,4 24,9 15,3 9,7 2,4 0,5 23,7
Skattebrott Misstänkta 1 168 62 48 225 200 259 148 61 165
% 100,0 5,3 4,1 19,3 17,1 22,2 12,7 5,2 14,1
Förfalskningbrott Misstänkta 3 734 313 345 1 046 390 444 164 26 1 006
% 100,0 8,4 9,2 28,0 10,4 11,9 4,4 0,7 26,9
Oredlighet som gäldenär Misstänkta 664 36 34 90 96 166 92 47 103
% 100,0 5,4 5,1 13,6 14,5 25,0 13,9 7,1 15,5
Brott mot liv och försök till sådana Misstänkta 447 27 47 153 53 43 17 4 103
% 100,0 6,0 10,5 34,2 11,9 9,6 3,8 0,9 23,0
Misshandelsbrott Misstänkta 30 632 3 025 2 849 6 558 5 026 6 696 2 166 240 4 072
% 100,0 9,9 9,3 21,4 16,4 21,9 7,1 0,8 13,3
Våldtäktsbrott Misstänkta 1 299 68 66 147 144 709 47 24 94
% 100,0 5,2 5,1 11,3 11,1 54,6 3,6 1,8 7,2
Rattfyllerier Misstänkta 18 254 1 472 1 450 3 632 3 434 4 156 1 345 176 2 589
% 100,0 8,1 7,9 19,9 18,8 22,8 7,4 1,0 14,2
Narkotikabrott Misstänkta 18 488 2 701 2 435 4 753 2 273 1 549 237 24 4 516
% 100,0 14,6 13,2 25,7 12,3 8,4 1,3 0,1 24,4
HELA BEFOLKNINGEN Misstänkta 4 512 285 177 331 151 615 499 767 1 100 704 1 611 849 687 855 112 337 170 827
% 100,0 3,9 3,4 11,1 24,4 35,7 15,2 2,5 3,8
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse
2) Uppgifterna i tabellbilagorna 5–8 avviker från varandra på grund av olika tidpunkter för uttag av bakgrundsuppgifter. För en del av de misstänkta finns inte alla befolkningsuppgifter att tillgå. Befolkningsuppgifterna i tabellbilaga 6 som beskriver socioekonomisk ställning är från år 2010. I övriga tabellbilagor är uppgifterna om hela befolkningen från år 2011.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 2.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2012, Tabellbilaga 5. Misstänkta för vissa brott och hela befolkningen efter statsskattepliktiga inkomster, 15 år och äldre . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2012/polrik_2012_2013-04-02_tau_005_sv.html