Suomen virallinen tilasto

Panos-tuotos

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Tuontituotteiden käytön osuus öljynjalostuksessa teollisuustoimialojen suurin vuonna 2014
9.2.2017
Tilastokeskuksen panos-tuotostilaston mukaan tuontituotteiden käytön osuus tuotannon arvosta oli öljynjalostuksessa teollisuustoimialojen suurin vuonna 2014. Peräti 87 prosenttia toimialan tuotannon arvosta muodostui tuontituotteiden käytöstä. Koko talouden tasolla vastaava osuus oli keskimäärin 23 prosenttia vuonna 2014.

Seuraava julkistus:
5.12.2018

Kuvaus: Tarjonta- ja käyttötaulukot sekä niihin perustuvat panos-tuotostaulukot kuvaavat yksityiskohtaisesti kansantalouden tuotevirtoja. Ne soveltuvat tuotantotoiminnan rakenteen ja toimialojen välisten riippuvuuksien analysointiin. Taulukot yksityiskohtaistavat kansantalouden tilinpitoa ja muodostavat yhtenäisen kehikon tilinpidon tuotevirtojen kuvaukselle. Kun taulukot laaditaan kiinteänä osana kansantalouden tilinpitoa, ne parantavat myös muiden tilinpidon tietojen laatua.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: kansantalouden tilinpito, panos-tuotosanalyysi, toimialat, tuonti, tuotanto.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tehtaattoman tuotannon kirjaus ulkomaankaupassa muuttuu
9.2.2017
Kansantalouden tilinpidossa muutetaan niin kutsutun tehtaattoman tuotannon ulkomaankauppakirjauksia tilastovuodesta 2014 lähtien.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Panos-tuotos [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1994. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.11.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pt/index.html