Finlands officiella statistik

Input-output

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Bland de industriella näringsgrenarna hade tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter störst andel användning av importprodukter år 2014
9.2.2017
Enligt Statistikcentralens input-outputstatistik var andelen användning av importprodukter av produktionsvärdet störst inom tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter bland de industriella näringsgrenarna år 2014. Rentav 87 procent av produktionsvärdet inom näringsgrenen bestod av användning av importprodukter. Motsvarande andel för hela ekonomins del var i genomsnitt 23 procent år 2014.

Nästa offentliggörande:
5.12.2018

Beskrivning: Tillgångstabellen beskriver produktionen av de varor och tjänster som används i samhällsekonomin produktgruppvis inom de olika näringsgrenarna och importen av dem. I användningstabellen beskrivs användningen av dessa produkter som mellanprodukter inom olika näringsgrenar och som slutprodukter inom landet och för export. Av beskrivningen framgår också hur kostnaderna fördelas efter näringsgren på anskaffning av inhemska och utländska produkter samt löner, driftsöverskott och andra poster för förädlingsvärde.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: import, input-output-analys, nationalräkenskaper, näringsgrenar, produktion.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Redovisningen av fabrikslös produktion i utrikeshandeln ändras
9.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Input-output [e-publikation].
ISSN=1799-2001. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pt/index_sv.html