Finlands officiella statistik

Byggnader och fritidshus

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Sommarstugor ägs oftast av personer från andra orter
25.5.2018
Enligt Statistikcentralen var 67 procent av stugägarna år 2017 från andra orter. Relativt sett flest stugor som ägs av personer från andra orter fanns i Gustavs. Där ägdes 94 procent av sommarstugorna av andra än invånare i Gustavs. Den lägsta andelen ägare från andra orter fanns i Uleåborg, där bara 18 procent av sommarstugorna ägdes av andra än uleåborgare

Nästa offentliggörande:
21.5.2019

Beskrivning: Statistiken över byggnader och fritidshus är en årsstatistik och den beskriver det existerande byggnads- och fritidsbestånd årets sista dag. I byggnadsbeståndet ingår inte tak av lätt konstruktion och kiosker, byggnader som används enbart inom lantbruksproduktionen och inte heller bastu- och ekonomibyggnader som hör till bostadsbyggnaderna. Byggnadsbeståndet omfattar inte heller fritidshus. Med fritidshus avses fritidsbostadshus, som byggts på platsen eller bostadshus som används som semester- eller fritidsbostad. Semesterstugor för affärsverksamhet, byggnader i stugbyar eller koloniträdgårdar räknas inte till fritidshusen. Statistik över byggnader och fritidshus kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde. Uppgifter om byggnader och fritidshus fås i huvudsak ur Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem dit kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter meddelar uppgifter om byggnader och bostäder som kräver byggnadslov. Statistiken över byggnader och fritidshus är ett totalmaterial.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, bostäder, byggande, byggnader, byggnadsbestånd, egnahemshus, flervåningshus, fritidsbostäder, fritidshus, husbyggnad, radhus, småhus, sommarstugor.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över Byggnader och fritidshus
28.5.2009
Fr.o.m.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/index_sv.html