Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, november

Byggnads- och bostadsproduktion 2009, april

2009
april
Offentliggöranden