Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, april

Publicerad: 21.4.2011

Kubikvolymen för bygglov ökade med nästan 18 procent i februari

I februari 2011 beviljades bygglov för totalt 3 miljoner kubikmeter, vilket är 17,5 procent mer än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Beviljade bygglov, glidande årssumma

Beviljade bygglov, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade med 11,0 procent i februari jämfört med året innan. Kubikvolymen för bygglov för flervåningsbostadshus sjönk med 32,5 procent, medan kubikvolymen för bygglov för fristående småhus gick upp med 14,3 procent Kubikvolymen för bygglov för rad- och kedjehus ökade med 3,6 procent.

Kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader ökade med 43,7 procent. Störst var ökningen för affärsbyggnader.

Också för industri- och lagerbyggnader ökade kubikvolymen för bygglov med 18,8 procent. Ökningen berodde på den ökade kubikvolymen för bygglov för industribyggnader.

I februari 2011 beviljades bygglov för 1 836 nya bostäder, vilket är nästan en fjärdedel färre än året innan. Bland bygglov för bostäder sjönk antalet bygglov för flervåningsbostadshus mest, med 39,5 procent. Antalet bygglov för rad- och kedjehus sjönk med 9,0 procent, medan antalet bygglov för fristående småhus ökade med 9,8 procent.

Volymökningen inom nybyggnad 20 procent i februari

I februari 2011 ökade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 19,8 procent jämfört med året innan. Volymen av bostadsbyggande ökade mest, med 28,9 procent.

Inom bostadsbyggande fortsatte särskilt volymen av byggande av rad- och kedjehus sin kraftiga tillväxt. Den var 48,4 procent större än i februari 2010. Också volymerna för flervåningsbostadshus och fristående småhus visar en fortsatt ökning. Volymen av industri- och lagerbyggande ökade med 22,2 procent och volymen av annat byggande än bostadsbyggande med 11,8 procent från året innan.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Sirviö (09) 1734 2723, Heli Suonio (09) 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (279,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 21.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. februari 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2011/02/ras_2011_02_2011-04-21_tie_001_sv.html