Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, april

Publicerad: 23.6.2011

Kubikvolymen för bygglov ökade med nästan 18 procent i april

I april 2011 beviljades bygglov för totalt närmare 3,7 miljoner kubikmeter, vilket är 17,8 procent mer än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader ökade i april med 15,2 procent jämfört med året innan. Mest ökade kubikvolymen för bygglov för rad- och kedjehus, med nästan 68 procent. Kubikvolymen för bygglov för flervåningsbostadshus visade också en rejäl ökning, medan kubikvolymen för bygglov för fristående småhus minskade med 10 procent från året innan.

Kubikvolymen för bygglov för andra än bostadsbyggnader ökade mest för affärs- och kontorsbyggnader. Ökningen var något under 84 procent. Den kraftigaste ökningen visade kubikvolymen för bygglov för affärsbyggnader och trafikbyggnader.

Också kubikvolymen för industri- och lagerbyggnader var stigande. Ökningen var nästan 54 procent. Ökningen berodde på den ökade kubikvolymen för bygglov för lagerbyggnader.

Kubikvolymen för bygglov för offentliga servicebyggnader sjönk med 40 procent.

I april 2011 beviljades bygglov för 3 440 nya bostäder, vilket är nästan en fjärdedel fler än året innan. Bland bygglov för bostäder ökade antalet bygglov för flervåningsbostadshus och rad- och kedjehus med omkring 60 procent, medan kubikvolymen för bygglov för fristående småhus minskade med 9 procent.

Volymökningen inom nybyggnad närmare 15 procent i april

I april 2011 ökade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 14,7 procent jämfört med året innan. Volymen av industri- och lagerbyggande ökade mest, med 26,1 procent.

Volymen av bostadsbyggande ökade med 17,6 procent. Inom bostadsbyggande fortsatte särskilt volymen av byggande av flervåningsbostadshus sin kraftiga tillväxt. Den var 32,9 procent större än i april 2010.

Inom industri- och lagerbyggande ökade volymen av industribyggande med 29,1 procent och volymen av lagerbyggande med 20,1 procent från året innan.

Volymen av annat än bostadsbyggande ökade med närmare 12 procent från året innan.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio (09) 1734 2481, Merja Järvinen (09) 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (284,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 23.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. april 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2011/04/ras_2011_04_2011-06-23_tie_001_sv.html