Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, april

Publicerad: 29.7.2011

Ökningen av kubikvolymen för bygglov planade ut i maj

I maj 2011 beviljades bygglov för totalt närmare 4,3 miljoner kubikmeter, vilket är 0,6 procent mer än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader ökade i maj med 20,4 procent jämför med året innan. Mest ökade kubikvolymen för bygglov för rad- och kedjehus, med nästan 66 procent. Kubikvolymen för bygglov för flervåningsbostadshus visade också en rejäl ökning. Också kubikvolymen för bygglov för fristående småhus ökade med nästan 10 procent från året innan.

När det gäller kubikvolymen för bygglov för andra än bostadsbyggnader visade bara affärs- och kontorsbyggnader samt lantbruksbyggnader en ökning. Kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader ökade med drygt 16 procent. Den kraftigaste ökningen visade kubikvolymen för bygglov för kontorsbyggnader. Kubikvolymen för bygglov för lantbruksbyggnader ökade med 13,3 procent.

Kubikvolymen för bygglov för offentliga servicebyggnader och för industri- och lagerbyggnader minskade däremot. I båda huvudgrupperna minskade kubikvolymen jämfört med motsvarande period året innan med nästan 30 procent. Mest minskade kubikvolymen för bygglov för undervisningsbyggnader och lagerbyggnader. Också kubikvolymen för bygglov för industribyggnader minskade med drygt en fjärdedel.

I maj 2011 beviljades bygglov för 3 699 nya bostäder, vilket är drygt en fjärdedel fler än året innan. När det gäller bygglov för bostäder ökade flervåningsbostadshusens och rad- och kedjehusens bygglov med omkring 45 procent. Byggloven för fristående småhus gick upp med nästan 9 procent.

Volymökningen inom nybyggnad närmare 11 procent i maj

I maj 2011 ökade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 10,8 procent jämfört med året innan. Volymen av industri- och lagerbyggande ökade mest, med 32,7 procent.

Volymen av bostadsbyggande ökade med 15,4 procent. Inom bostadsbyggande fortsatte särskilt volymen av byggande av flervåningsbostadshus sin kraftiga tillväxt. Den var 34,1 procent större än i maj 2010. Volymen av fristående småhus ökade i maj med 5,4 procent och av rad- och kedjehus med 12,6 procent från motsvarande period året innan.

Inom industri- och lagerbyggande ökade volymen av industribyggande med 27,8 procent och volymen av lagerbyggande med 44,3 procent från året innan.

Volymen av annat än bostadsbyggande ökade med närmare 7 procent från året innan.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, Merja Järvinen (09) 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (284,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 29.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. maj 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2011/05/ras_2011_05_2011-07-29_tie_001_sv.html