Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, maj

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-12/2011* 1-12/2010 1-12/2011* 1-12/2010 1-12/2011* 1-12/2010
Hela landet 43 123 41 208 34 065 33 642 5 054 5 718
Fasta Finland 42 955 40 939 33 823 33 470 4 994 5 616
Nyland 11 030 9 894 11 854 11 467 353 277
Huvudstadsregion 7 030 7 113 8 369 8 836 34 47
Östra Nyland . 839 . 684 . 73
Egentliga Finland 3 533 3 565 2 591 2 236 475 604
Satakunta 1 671 1 430 967 829 142 197
Egentliga Tavastland 1 732 1 479 830 816 143 168
Birkaland 3 909 3 388 3 729 3 878 343 429
Päijänne-Tavastland 1 250 1 323 926 1 014 251 219
Kymmenedalen 1 378 1 284 637 580 167 189
Södra Karelen 932 1 060 661 566 205 207
Södra Savolax 1 168 1 098 642 501 499 574
Norra Savolax 2 184 1 744 1 174 1 291 272 310
Norra Karelen 1 107 1 087 1 033 841 213 247
Mellersta Finland 1 856 2 205 1 929 1 695 373 424
Södra Österbotten 2 350 2 111 1 269 1 378 147 143
Österbotten 1 857 1 944 973 829 280 270
Mellersta Österbotten 621 786 360 397 77 57
Norra Österbotten 3 509 3 198 2 950 3 152 398 462
Kajanaland 569 498 291 258 176 206
Lappland 2 301 2 005 1 007 1 058 480 560
Åland 167 269 242 172 60 102

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. december 2011, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2011/12/ras_2011_12_2012-02-28_tau_004_sv.html