Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, april

Publicerad: 31.5.2013

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under första kvartalet 2013 med över 3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen beviljades bygglov för 6,3 miljoner kubikmeter under första kvartalet 2013, vilket är 3,1 procent mindre än för ett år sedan. Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade under samma period med 8,5 procent.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för bygglov minskade med 16 procent i mars

I mars 2013 beviljades bygglov för totalt 2,3 miljoner kubikmeter, vilket är 15,7 procent mindre än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade i mars med 23,6 procent. Kubikvolymen för bygglov för annat än bostadsbyggande minskade med 12 procent från året innan.

Volymen inom nybyggnad minskade i mars med över 12 procent jämfört med året innan

I mars 2013 minskade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 12,1 procent jämfört med året innan.

Volymen av bostadsbyggande minskade med 3,6 procent och volymen av annat byggande än bostadsbyggande med 19,5 procent från året innan.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (358,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 31.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. mars 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/03/ras_2013_03_2013-05-31_tie_001_sv.html