Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, april

Publicerad: 29.4.2014

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade med nästan 14 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen beviljades bygglov för totalt 1,8 miljoner kubikmeter i februari 2014, vilket är 13,7 procent mindre än för ett år sedan.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för beviljade bygglov för bostadsbyggnader minskade med 22,5 procent i februari. Kubikvolymen för bygglov för annat än bostadsbyggande minskade med 8,7 procent från februari 2013.

Volymen inom nybyggnad minskade i februari med 5,8 procent jämfört med året innan

I februari 2014 minskade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 5,8 procent jämfört med året innan.

Volymen av bostadsbyggande minskade i februari med 11 procent och volymen av annat byggande än bostadsbyggande med något under en procent från året innan.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (302,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 29.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. februari 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2014/02/ras_2014_02_2014-04-29_tie_001_sv.html