Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, juli

Tabellbilaga 4. Bostadsproduktion enligt hustyp, st, beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader 1)

  Beviljade bygglov Påbörjade nybyggnader
  Bostäder totalt Fristående småhus Rad- och kedjehus Flervånings- bostadshus Bostäder totalt Fristående småhus Rad- och kedjehus Flervånings- bostadshus
01/2015 1 631 197 106 1 322 1 927 310 211 1 370
02/2015 1 596 280 103 1 209 1 425 187 213 944
03/2015 2 496 499 247 1 731 2 524 415 179 1 602
04/2015 2 375 689 282 1 346 2 658 586 214 1 802
1) Uppgifterna baserar sig på estimering

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. april 2015, Tabellbilaga 4. Bostadsproduktion enligt hustyp, st, beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2015/04/ras_2015_04_2015-06-23_tau_004_sv.html