Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, mars

Byggnads- och bostadsproduktion 2017, augusti

2017
augusti
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik