Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, mars

Publicerad: 24.11.2017

Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade under tredje kvartalet jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 7,3 miljoner kubikmeter under juli–september år 2017. Den beviljade kubikvolymen ökade med 1,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. Förutom bostadsbyggandet ökade också antalet beviljade bygglov för affärs- och kontorsbyggande samt för industri- och lagerbyggande.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (213,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 24.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. september 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2017/09/ras_2017_09_2017-11-24_tie_001_sv.html