Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Beskrivning

Bokslutsstatistiken över byggverksamhet beskriver resultatbildningen, lönsamheten och balansstrukturen för de olika näringsgrenarna inom området. Variabler som granskas är resultat- och balansräkningsuppgifter och nyckeltal som beräknats på basis av dem.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bokslutsstatistik över byggverksamhet [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ratipa/meta_sv.html