Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Kommande offentliggöranden

Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2020.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bokslutsstatistik över byggverksamhet [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ratipa/tjulk_sv.html