Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön Rakentamisen tilinpäätöstilastossa heinäkuussa 2009

Rakentamisen uudet julkaistavat toimialat TOL 2008 -luokituksella

Alla on luettelo rakentamisen tilinpäätöstilaston, vuoden 2008 ennakkotilaston suunnitelluista TOL 2008 -luokituksen mukaisista julkaistavista toimialoista. Lisätietoja aiheesta voi kysyä osoitteesta rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi. Lopulliset tiedot julkaistaan samalla luokituksella joulukuussa 2009.

A-S koko yrityssektori(pl. 64, 65, 66, 84, 94, 854, 852, 853, 854, 85591, 86210, 91010, 94)

F Rakentaminen

F Rakentaminen yhteensä

41 Talonrakentaminen

42 Maa- ja vesirakentaminen

43 Erikoistunut rakennustoiminta

Luokkien yksityiskohtaiset kuvaukset löytyvät Tilastokeskuksen luokitussivuilta.

Tietojen julkaiseminen taannehtivasti TOL 2008 -luokituksella

Heinäkuun 2009 ennakossa tiedot julkaistaan vuosilta 2007 ja 2008 TOL 2008 -luokituksella.

TOL 2008 ja TOL 2002 -tietojen käyttö ja vertailtavuus

Siirtymäkauden ajan, vuoden 2011 puoliväliin asti, käytössä on eri tilastoissa sekä TOL 2008:n että TOL 2002:n mukaisia tietoja. Rakentamisen tilinpäätöstilaston TOL 2002 mukaisia tietoja julkaistaan tilastovuodelta 2008 StatFin-tilastotietokannassa. Vuoden 2009 tietoja ei enää julkaista TOL 2002 -luokituksella.

Rakentamisen tilinpäätöstilaston TOL 2008 -luokituksen mukaisia tietoja vertailtaessa aiemmin julkaistuihin TOL 2002 -luokituksen mukaisiin tietoihin on huomioitava seuraavat asiat:

Merkittävin muutos rakentamisen pääluokan sisällä on kolmen uuden 2-numerotoimialan muodostaminen, jotka ovat sisällöltään lähellä aikaisempia yhdistelmätoimialoja 45A, 45B ja 45C . Maa- ja vesirakentamisesta siirtyy rakennusalueen pohjarakentaminen ja talonrakentamisesta kattorakenteiden asennus ja kattaminen luokkaan 43 Erikoistunut rakennustoiminta. Rakennuskoneiden vuokraus käyttäjineen siirtyy luokkaan 43 Erikoistunut rakennustoiminta.

TOL 2008 rakentamisen toimialan ulkopuolelta tuleva lisäluokka on kiinteistöalanpalveluista siirtyvä kiinteistöjen rakennuttaminen, joka liitetään sekä talonrakentamisen että maa- ja vesirakentamisen toimialaluokkaan.


Päivitetty 20.1.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5328. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ratipa/ratipa_2009-01-20_luo_001.html