Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 3. Nyckeltal för snabblåneföretag åren 2011-2013

  År/Kvartal
2011/Q1 2011/Q2 2011/Q3 2011/Q4 2012/Q1 2012/Q2 2012/Q3 2012/Q4 2013/Q1
Nya krediter beviljade under kvartalet, 1 000 (tusen) euro 69820 79464 82541 90363 89026 94487 106683 104163 96327
Kostnader som hänför sig till nya krediter beviljade under kvartalet, 1 000 euro 17702 20189 20435 20753 21541 22182 23146 24004 20510
Kostnader/nya krediter, % 25,4 25,4 24,8 23,0 24,2 23,5 21,7 23,0 21,3
Genomsnittlig maturitet för nya krediter beviljade under kvartalet, dagar 33 34 32 33 34 34 37 38 39
Kreditbestånd vid kvartalets slut, 1 000 euro 66236 69822 90121 98447 109150 118097 129728 134067 142097
Antalet nya krediter beviljade under kvartalet, stycken 321344 357003 359863 372094 371471 383767 385991 411357 350190
Genomsnittlig lånebelopp för nya krediter, euro 217 223 229 243 240 246 276 253 275

Källa: Finansverksamhet, Övriga finansinstituts kreditbestånd, 1:a kvartalet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 09 1734 3330, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgård


Uppdaterad 14.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Finansverksamhet [e-publikation].
ISSN=2323-9859. 1:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 3. Nyckeltal för snabblåneföretag åren 2011-2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rato/2013/01/rato_2013_01_2013-06-14_tau_003_sv.html