Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Beskrivning

Kostnadsindexen för spårbunden trafik beskriver prisförändringarna för kostnadsfaktorer med anknytning till spårvagns- och metrotrafik. Utöver kostnadsindex för spårvagns- och metrotrafik produceras indextal efter kostnadsfaktor för hela den spårbundna trafiken. Kostnadsfaktorer är t.ex. löner, bränsle och smörjmedel, reparation och underhåll, kapitalavskrivningar. Totalt finns det 9 olika kostnadsfaktorer.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för spårbunden trafik [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlihi/meta_sv.html