Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Ändringar i denna statistik

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för spårbunden trafik [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlihi/uut_sv.html