Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, maj

Omsättningsindex för byggverksamhet 2014, mars

2014
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik