Finlands officiella statistik

Omsättningsindex för byggverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
I augusti stod företagen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet för omsättningsökningen inom byggverksamhet
11.10.2019
Byggföretagens arbetsdagskorrigerade omsättning ökade i augusti med 2,8 procent från året innan. Av näringsgrenarna inom byggverksamhet genererade företag inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet den kraftigaste tillväxten. Deras arbetsdagskorrigerade omsättning ökade med 5,9 procent och försäljningsvolymen med 1,8 procent jämfört med augusti året innan. Även om omsättningen för hela byggverksamheten ökade, sjönk försäljningsvolymen inom byggverksamhet med 0,6 procent. I försäljningsvolymen beaktas förändringar i priserna på byggande.

Nästa offentliggörande:
13.11.2019

Beskrivning: Omsättningsindexet för byggverksamhet beskriver den månatliga utvecklingen av byggföretagens omsättning. Variabeln är inhemsk omsättning, som består av momspliktig inhemsk försäljning. I de uppgifter som används vid beräkningen av variabeln ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om byggverksamhet volymindexet för försäljning, som mäter utvecklingen av produktionen inom näringsgrenen byggverksamhet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: anläggningsverksamhet, branscher, byggande, byggande av hus, företag, husbyggnad, index, jordbyggnad, konjunkturväxlingar, omsättning, vattenbyggnad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Eftersläpningen vid publiceringen av omsättningsindex minskar tack vare införande av tidsseriemodellering
13.2.2019
Eftersläpningen vid publiceringen av omsättningsindex för industrin, byggverksamhet och tjänster minskar med en månad räknat från uppgifterna för januari 2019.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/index_sv.html