Omsättningsindex för byggverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Byggföretagens omsättning ökade med 6,4 procent under december-februari från året innan
14.5.2018
Enligt Statistikcentralen ökade byggföretagens omsättning med 6,4 procent under december-februari. Ökningen var 11,8 procent under motsvarande period året innan. Försäljningsvolymen ökade med 2,3 procent under december-februari.

Nästa offentliggörande:
13.6.2018

Beskrivning: Omsättningsindexet för byggverksamhet beskriver den månatliga utvecklingen av byggföretagens omsättning. Variabeln är inhemsk omsättning, som består av momspliktig inhemsk försäljning. I de uppgifter som används vid beräkningen av variabeln ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om byggverksamhet volymindexet för försäljning, som mäter utvecklingen av produktionen inom näringsgrenen byggverksamhet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: anläggningsverksamhet, branscher, byggande, byggande av hus, företag, husbyggnad, index, jordbyggnad, konjunkturväxlingar, omsättning, vattenbyggnad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Basåret för omsättning inom byggverksamhet byts ut
4.4.2018
Inom omsättningsindexen för byggverksamhet övergår man till att använda basåret 2015=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2018.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/index_sv.html

Dela