Omsättningsindex för byggverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Byggföretagens omsättning ökade med 8,8 procent under juni-augusti från året innan
13.11.2018
Enligt Statistikcentralen ökade byggföretagens omsättning med 8,8 procent under juni-augusti. Under motsvarande period året innan var ökningen något mindre, dvs. 6,9 procent från året innan. Försäljningsvolymen ökade med 3,4 procent under juni-augusti.

Nästa offentliggörande:
12.12.2018

Beskrivning: Omsättningsindexet för byggverksamhet beskriver den månatliga utvecklingen av byggföretagens omsättning. Variabeln är inhemsk omsättning, som består av momspliktig inhemsk försäljning. I de uppgifter som används vid beräkningen av variabeln ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om byggverksamhet volymindexet för försäljning, som mäter utvecklingen av produktionen inom näringsgrenen byggverksamhet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: anläggningsverksamhet, branscher, byggande, byggande av hus, företag, husbyggnad, index, jordbyggnad, konjunkturväxlingar, omsättning, vattenbyggnad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ändringar i beräkningen av den senaste uppgiften om omsättningsindex för byggverksamhet
13.9.2018
Inom omsättningsindex för byggverksamhet införs fr.o.m. uppgifterna för juni 2018 ifråga om en del av näringsgrenarna en metodmässig tidsseriemodellering till hjälp vid beräkningen av uppgifter för den senaste månaden.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/index_sv.html