Tabellbilaga 7. Finansiella nettotillgångar per sektor, milj.EUR

Sektor År
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Icke-finansiella företag -247 514 -175 756 -171 536 -178 721 -220 955 -248 806 -291 095 -183 561 -202 221 -216 396
Bostadssamfund -11 294 -11 831 -11 866 -11 364 -11 291 -11 238 -11 350 -11 514 -12 689 -13 605
Centralbanken 4 774 4 585 4 445 4 230 5 018 4 680 4 439 4 826 5 781 6 572
Depositionsbanker 635 786 848 1 002 -43 -813 70 480 545 -4
Penningmarknadsfonder 0 0 0 0 0 0 0 0 2 29
Övriga monetära finansinstitut som förmedlar finansiering 291 467 335 209 243 455 522 270 371 -160
Övriga finansinstitut -2 741 -2 117 -3 035 -4 821 -5 858 -5 741 -2 282 -1 871 -3 887 472
Institut för finansierings- och försäkringsverksamhet 168 245 194 284 660 859 1 295 -1 190 -3 178 -706
Försäkringsföretag och pensionsfonder 1 452 1 531 892 542 2 027 3 386 1 787 302 -51 336
Staten -28 274 -28 957 -23 858 -20 055 -11 773 -3 043 2 806 -10 822 -15 026 -22 221
Lokalförvaltning 4 522 4 813 4 386 3 835 3 361 3 835 3 520 2 584 1 135 1 153
Arbetspensionsanstalter 65 680 67 133 73 506 85 416 98 849 111 898 121 271 102 672 120 473 135 491
Övrig socialföräkring 2 157 1 998 1 913 1 872 1 803 2 390 2 818 2 407 1 689 1 819
Hushåll 86 192 79 929 87 776 89 166 99 030 104 543 101 022 76 130 93 359 102 956
Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 8 689 7 553 8 144 9 719 12 694 14 153 13 085 9 192 12 851 14 695
Utlandet 115 263 49 621 27 856 18 686 26 235 23 442 52 092 10 095 840 -10 431

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine +358-9-1734 3325, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 14.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2010, Tabellbilaga 7. Finansiella nettotillgångar per sektor, milj.EUR . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2010/rtp_2010_2011-07-14_tau_007_sv.html