Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Finansräkenskaper 2020, 1:a kvartalet

Finansräkenskaper 2011, 1:a kvartalet

2011
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer