Tabellbilaga 1. Hushållens finansiella tillgångar, milj. EUR

Instrument År
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
AF0 Finansobjekt totalt 194 187 200 807 182 605 204 273 224 781 217 508 234 587 255 050 268 482 281 052
AF21 Sedlar och mynt 2 255 2 704 2 978 3 468 3 938 4 735 5 239 5 469 6 069 7 127
AF22 Överförbar inlåning 32 870 32 573 32 275 38 813 40 327 41 706 46 183 49 793 53 071 55 462
AF29 Övrig inlåning 23 321 30 348 38 325 32 514 35 145 38 538 34 019 30 018 26 281 24 783
AF3 Penningmarknadsinstrument och masskuldebrevslån 4 354 4 147 3 603 4 291 5 297 4 945 5 396 4 879 4 528 3 746
AF4 Lån 672 0 0 0 0 0 0 0 19 20
AF511 Noterade aktier 27 133 27 234 14 771 23 014 30 024 21 906 25 101 29 389 29 194 32 079
AF512 Icke noterade aktier 31 790 29 733 28 216 32 143 33 801 33 912 40 121 50 376 54 188 55 670
AF519 Andra ägarandelar 9 983 10 188 10 627 10 647 12 636 12 127 11 525 12 395 14 719 16 163
AF52 Fondandelar 18 009 18 217 9 115 12 779 15 463 12 541 14 912 16 424 18 887 20 273
AF6 Försäkring, pension och standardiserade garantier 39 238 40 738 37 721 41 097 42 729 41 506 45 700 49 639 54 812 59 121
AF7 Finansiella derivat och anställningsoption 277 142 30 36 31 18 1 0 0 0
AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 4 285 4 783 4 944 5 471 5 390 5 574 6 390 6 668 6 714 6 608

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2015, Tabellbilaga 1. Hushållens finansiella tillgångar, milj. EUR . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2015/rtp_2015_2016-07-14_tau_001_sv.html