Tabellbilaga 10. Tillgångar uppdelade per sektor i 2015, md. EUR

Sektor Tillgångar
Bostäder, Övriga byggnader och anläggningar Maskiner, inventarier och vapensystem Övriga anläggningstillgångar Lagerstockar och värdeföremål Mark Finansiella tillgångar Skulder Nettotillgångar
S1 Totala ekonomin 551 81 39 85 195 1 767 1 770 947
S11 Icke-finansiella företag 174 63 28 41 40 350 620 76
S12 Finansiella företag och försäkringsföretag 1 0 1 . 0 842 841 3
S13 Offentlig sektor 99 12 10 2 36 273 159 273
S14 Hushåll 265 4 0 42 115 281 147 560
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 12 1 0 0 4 20 2 35

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2015, Tabellbilaga 10. Tillgångar uppdelade per sektor i 2015, md. EUR . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2015/rtp_2015_2016-07-14_tau_010_sv.html