Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Omsättningsindex för byggverksamhet.

Beskrivning

Volymindexet för byggverksamhet beskriver den relativa förändringen av försäljningsvolymen för byggföretagens inhemska byggverksamhet jämfört med medelvärdet för produktionen under basåret. Volymindexet beräknas kvartalsvis och beräkningen grundar sig på företagsspecifika omsättningsuppgifter. Som underindex beräknas volymindex för husbyggnadsverksamhet samt volymindex för anläggningsverksamhet. Inverkan av prisförändringarna beaktas genom att volymindexet för husbyggnadsverksamhet deflateras med Statistikcentralens implicita prisindex och volymindexet för anläggningsverksamheten med jordbyggnadskostnadsindexet. Utöver det ursprungliga indexet beräknas också säsongrensade serier och trendserier. Byggföretag är alla företag som hör till näringsgrenen för byggverksamhet (Näringsgrensindelningen 2002).

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Volymindex för byggverksamhet [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rvi/meta_sv.html