Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 2. Syyttäjällä ratkaistut jutut, syytteet ja syyttäjällä päättyneet jutut syyttäjävirastoittain 2011

Alue Syyttäjällä ratkaistut jutut yhteensä Syytteet Syyttäjällä päättyneet jutut Aika tekopäivästä syyttäjän päätöspäivään keskimäärin, kk. Aika syyttäjälle saapumispv. syyttäjän päätöspäivään keskimäärin, kk.
Yhteensä Vastaajien lukumäärä Yhteensä Vastaajien lukumäärä
Koko maa 75 936 59 240 79 721 16 696 23 475 7,6 2,2
Valtakunnansyyttäjävirasto 777 14 54 763 1 192 13,7 3,1
Paikalliset syyttäjänvirastot 75 159 59 226 79 667 15 933 22 283 7,6 2,1
Helsinki 10 114 8 048 10 852 2 066 2 842 9,8 3,0
Länsi-Uusimaa 5 787 4 170 5 602 1 617 2 190 9,1 3,0
Itä-Uusimaa 5 015 3 848 5 139 1 167 1 489 7,6 2,2
Kanta-Häme 4 833 3 798 4 971 1 035 1 382 7,4 2,6
Salpausselkä 7 777 6 253 7 985 1 524 2 081 6,1 1,6
Länsi-Suomi 9 460 7 631 10 133 1 829 2 653 6,8 1,4
Pirkanmaa 6 693 5 410 7 475 1 283 1 873 6,3 1,3
Pohjanmaa 4 857 3 945 5 368 912 1 278 8,1 2,5
Keski-Suomi 3 770 2 939 4 188 831 1 266 7,7 2,1
Itä-Suomi 7 851 6 168 8 304 1 683 2 349 6,3 1,8
Oulu 5 887 4 616 6 407 1 271 1 892 7,9 2,2
Lappi 2 732 2 069 2 805 663 916 8,5 2,7
Ahvenanmaa 383 331 438 52 72 7,2 1,0

Lähde: Oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 09 1734 3314, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 3.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Syyttäjän ratkaisut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2294. 2011, Liitetaulukko 2. Syyttäjällä ratkaistut jutut, syytteet ja syyttäjällä päättyneet jutut syyttäjävirastoittain 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.6.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/syytr/2011/syytr_2011_2012-05-03_tau_002_fi.html

Jaa