Klassificeringar

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.6.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/luo_sv.html