Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Publicerad: 22.2.2011

Fabriksindustrins investeringar sjönk med en miljard euro år 2009

Enligt Statistikcentralens bokslutsuppgifter uppgick fabriksindustrins materiella investeringar till 2,2 miljarder euro år 2009. Investeringarna sjönk med 32 procent, dvs. med 1,1 miljarder euro, jämfört med året innan. Eftersom omsättningen inom fabriksindustrin också minskade, var investeringarnas andel av omsättningen ungefär på samma nivå som året innan.

Fabriksindustrins materiella investeringar efter näringsgren 2008–2009

Fabriksindustrins materiella investeringar efter näringsgren 2008–2009

De materiella investeringarna sjönk inom metall-, skogs- och livsmedelsindustrin. Däremot var investeringarna inom den kemiska industrin på samma nivå som året innan. Till följd av stora strukturförändringar sjönk investeringarna inom skogsindustrin med 0,5 miljarder euro, dvs. med nästan 70 procent, år 2009.

Sme-företagens investeringar uppgick till 0,7 miljarder euro år 2009. Sme-företagen investerade relativt sett mer än stora företag. Sme-företagens materiella investeringar var 3,1 procent av omsättningen. Motsvarande siffra för stora företag var 1,7 procent.

Uppgifterna som baserar sig på skatteförvaltningens näringsbeskattningsmaterial har kompletterats med Statistikcentralens egen enkät och officiella bokslutsuppgifter.


Källa: Industrins bokslutsstatistik 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Nurmela (09) 1734 3519

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 22.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins bokslutsstatistik [e-publikation].
2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tetipa/2009/tetipa_2009_2011-02-22_tie_001_sv.html?tulosta

Dela