Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 2. Teollisuuden taseet 2010

TASEET

B
Kaivostoiminta

C
Tehdasteollisuus

D
Energia 


E
Vesi- ja ympäristöhuolto 
1000 euroa 1000 euroa 1000 euroa 1000 euroa
Pysyvät vastaavat yhteensä 3 358 117 106 373 607 40 942 491 5 220 312
Vaihto-omaisuus yhteensä 389 553 13 421 343 953 792 94 030
Rahoitusomaisuus yhteensä 1 052 756 65 009 832 6 347 579 940 226
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 442 309 78 431 175 7 301 370 1 034 256
Vastaavaa yhteensä 4 800 427 184 804 781 48 243 862 6 254 568
Oma pääoma yhteensä 1 479 231 75 837 543 18 718 721 2 471 529
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 279 861 6 715 539 3 468 751 152 057
Pakolliset varaukset yhteensä 23 827 1 128 806 21 057 74 811
Vieras pääoma yhteensä 3 017 508 101 122 893 26 035 332 3 556 172
Vastattavaa yhteensä 4 800 427 184 804 781 48 243 862 6 254 568

Lähde: Teollisuuden tilinpäätöstilasto 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Nurmela 09 1734 3519, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 22.2.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-531X. 2010, Liitetaulukko 2. Teollisuuden taseet 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tetipa/2010/tetipa_2010_2012-02-22_tau_002_fi.html